Albania Burimi Jetes
Burimi Jetes
OFFLINE LIVE

Burimi Jetes

Country: Albania
Genres : islamictalk

Faqe islame shqip-Sipas parimeve te Kuranit dhe Sunetit bazuar ne interpretimin e dijetareve te Ehli Sunetit dhe Xhematit te te gjitha koherave te umetit.

About the author

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE